Strike A Pose – Yoga med Mithila Kara

I den här lättillgängliga klassen leder Mithilla en diskussion kring de yogiska sambanden mellan yogaställning, andning och meditation; Hathayogans vad, hur och varför.

Med Yogamonksmetodens förunderliga och flödande rörelser blir teori till praktik och vi får uppleva sambanden och föreningen mellan yogaställning, andning och sinne.

När workshopen är över har du lärt dig flera användbara sätt varpå du enkelt kan integrera den djupare läran in i din dagliga yogaträning och på ett sätt som passar din personliga nivå.

Låt dig inspireras av Mithillas sprudlande energi och innerliga hängivenhet för yoga. Upplev hennes unika förmåga att undervisa en djupsinnig lära klart och tydligt  och med mycket humor! 
Mithilla undervisar på engelska. Men eftersom hon också talar svenska går det bra att ställa frågor och kommunicera på svenska!

Workshopen är öppen för alla nivåer av yogautövare och de som är nyfikna på hathayoga.

"The movement of spirit and the existence of something other than meets the eye has always made sense to me and to convey that vision with joy is my gift and I am happy to be of service in sharing this vision with you. With deLight as the guide life becomes a smooth flow of challenges, growing in tune with the Universe. It is an active choice to change myself. This daily choosing of Flow is to me Sadhana, the daily spiritual study and practice. The time committed to it I find is returned, multiplied, in energy, serendipity and awe."

Many  years in the field of yoga via Buddhist practices and yogic practices as a student and over 10 years of teaching experience Mithila is since 2010 dedicated to her personal path of spiritual practice with Guru Kriyaji (www.kriyaji.com) and with her work and yoga practice with Jonathan Monks - the founder of YogaMonks during 2009-2016. Mithila now explores and continues to develop the Hatha Vinyasa Yoga Method and Sadhana Teaching of YogaMonks. Mithila owns Lotus Lectures AB, a company providing YogaMonks Sadhana Courses, workshops, retreats and YogaMonks Teacher Trainings in the home base of Gothenburg, Sweden and worldwide.

 

Founder/Creative Director Lotus Lectures AB
Senior Teacher/Teacher Trainer in YogaMonks
Yoga as a full-time vocation since 2006
Body Worker/Therapist in Swedish classic massage
Writer and Dancer


Kostnad: 540 kr
Yogamonks sadhanaelever: 300 kr
Anmälan senast 30 maj
Strike A Pose – Yoga med Mithila Kara - Maderakka

Strike A Pose – Yoga med Mithila Kara