Fornnordiska gudar och gudinnor

De bilder som man kan se under illustrationer, har kommit till genom min delaktighet i Michael Conneelys pågående projekt om fornnordiska gudar och gudinnor. 

Det var genom en run-kurs online som jag kom i kontakt med Michael och jag blev så småningom delaktig i hans ovan nämnda projekt.

Michael har studerat vid Oxford universitet där en av hans lärare var Christoffer Tolkien, JRR Tolkiens son. Här lärde han sig mycket om runornas magi och blev tagen av den enorma potential varje runa besitter i form av djup insiktsfullhet om människans inneboende natur.  Varje runa kan användas som en resa i självet, transformation och som ett redskap att hitta sin inre kraft. 

Michael  har vidare mångåriga antropologiska studier bakom sig, har skrivit flera böcker samt undervisat om runor de senaste 20 åren. Michael har praktiserat shamanistiska metoder under många år, och det var just  kombinationen av akademisk och esoterisk kunskap och erfarenhet som tilltalade mig.

En kort beskrivning av hur Michaels kurs "Meet the gods/godesses of the ancient north" går till.

Under djup avslappning lyssnar man till en guidad meditation, en resa, på en ljudfil som man får tillsänt sig, där man under särskilda omständigheter möter respektive fornnordiska gud/ gudinna. Man skriver sedan om sina upplevelser samt gestaltar den också i bild eller dikt och sänder det till Michael. Därefter svarar Michael personligen på materialet. Man är således aldrig helt ensam på sin resa utan har en erfaren tolk och guide med  som stöd. Materialet består både av texter och ljudfiler.

Michels egna ord om syftet med att göra en eller flera av dessa meditationsresor ( vision journeys):

 

"So, if we succeed in Meeting these beautiful, wonderful, powerful Gods and Goddesses through vision meetings, noble understanding, empowerment, healing and visionary development will be ours.

Our sense of self and our actions are transformed after we truly face and enter into relationship with one of the Gods or Goddesses of the ancient Norse.

To do this is totally consciousness-changing. It is magnificent. It is life-changing" 


Michael Conneely

 

Jag har själv gjort meditationsresorna för Oden och Freja som finns tillgängliga. Det är ett pågående projekt där minst 14 fornnordiska  gudar och gudinnor kommer att finnas representerade. Mina  illustrationer kommer att läggas ut här på hemsidan undan för undan.

Michael bor och verkar i Sligo på västra Irland.

För att veta mer och för att ta del av Michaels kursutbud klicka på länken nedan.

Rune-path.com