Vad betyder Maderakka?

Ett vackert samiskt ord som jag tycker ligger så bra i munnen. Jag får lust att säga det om och om igen, likt en trollformel. Maderakkamadarekkamaderakka… Det är svårt att få fram en exakt betydelse i modern tid av detta uråldriga ord. I samisk mytologi, finsk och andra finsk-urgiska kulturer är hon Urkvinnan i det ursprungliga människoparet. Hon beskrivs som fruktbarhetsgudinna, stammarnas moder , kvinnorna och barnens gudinna. Jörgen I Ericsson tolkar i sin bok ”Samisk Shamanism”( 2003) Maderakka att vara den kvinnliga urkraften. Moder Jord?!

Den förkristna nordiska mytologin, den Shamanism som våra förfäder utövade genom sitt nära samband med naturen är fascinerande och intresserar mig mycket. Min mormors far var Same och hela släkten på mors sida finns i Lappland, det kanske inte är helt ovidkommande i samanhanget.

 

Träd

Tree Maderakka