Yoga Monks metoden

Sedan 2013 har jag utövat Yoga genom Yoga Monks-skolan i Göteborg. Det är en unik Hatha och vinyasa yoga-metod med fokus på facia/ bindväv och som utvecklats av Jonathan Monks(London). Mithilla Kara har genom många års studier och samarbete med Jonathan tagit metoden till Göteborg och genom sin hängivenhet, kompetens och sprudlande energi undervisat många hundra elever och flera professionella yoga lärare i metoden.

Själv deltog jag i en tre årig YM teacher training course för Mithi och Jonathan som avslutades 2018. Framför allt var det för att fördjupa mig ytterligare i metoden som jag gick utbildningen och inte för att kunna kalla mig yogalärare. Med tiden har det dock växt fram en lust att dela med mig av det jag kan  trots att jag själv har lååång väg kvar innan jag kan luta mig tillbaka och säga att Yoga  är något jag kan! Som Mithilla min lärare säger"- Teach as you learn". Då lär man sig ännu mer! 

 

Som Yogalärare är mitt mål att lära andra verktyg, att dels få en mjukare och mer rörlig kropp( ryggrad), och  dels hantera stress bättre, eller identifiera stress och medvetet kunna skifta från ett skadligt stresstillstånd till ett mer sunt och harmoniskt tillstånd. Det är en bra grund för ett friskt och glädjefullt liv, tänker jag.

Mitt personliga mål är som andlig sökare en ständigt pågående livsuppgift att lära mig mer om livets mysterium. Jag har en ödmjuk inställning till yogan som fenomen och anser att ett liv inte ens är nog till att lära allt som går att lära i ämnet. Yoga innefattar ju ursprungligen så mycket mer än bara den fysiska aspekten som vi är mest familjära med här i väst. Det är också en Andlig väg mot upplysning för dem som söker och är villig att göra jobbet.  Ju mer jag lärt mig ju mer har jag fått insikten att yogan är ett sätt att förhålla sig till livet. Att inte som religion med strikta dogmer följa en lära där det kan låta "-gör A annars är du förkastad." Där yogan snarare är  en vetenskaplig metod där i stället är  " - gör A så händer B". Alla som gör A på rätt sätt, når resultatet B, det är universiellt. 

Jag är tacksam för att jag genom YogaMonks skolan kommit i kontakt med Guru Kriyaji i London . Hon är en upplyst som går ibland oss.  Bara att vara i hennes närvaro är i sanning transformativt.

“Everyone needs a guru whatever the epoch, we always need a teacher. Wisdom is all-pervading." It simply depends on "how open we are to be able to access it, through spontaneity.”

~ Kriyaji

(kriyaji.com)

För mer information www.yogamonks.se.