Young Odin

Young Odin

Oden har många ansikten och många namn. Odin, Wod, Wodin, Wotan mfl mfl. Hans huvudsakliga titel är All Fadern. Den indo-europeiska rot formen av hans namn betyder inspirerad, rasande, galen av exstas. Och det säger inte så lite om hans karaktär! När jag försöker lära känna honom och förstå vem han var framträder vissa drag. Men kom i håg det är min föreställning endas och ingenting annat. Jag förställer mig honom som inspirerad och passionerad till bristnings gränsen i allt han företar sig. Det är allt eller inget och full fart framåt som gäller, med en järnvilja som lyser igenom utan att ett ord behöver yttras. Som ung kunde den här häftigheten leda till en ganska oblid framfart där saker och ting som råkade stå i vägen lätt kunde komma till skada. Kanske var han mer vanlig människa ibörjan och nådde upplysning under sitt långa innehållsrika liv och blev till Avataren Oden som valde att leda och hjälpa sitt folk under milenia i den här och andra dimensioner samtidigt. I min tolkning av unga Oden ser jag en vacker och stark man med något tillbakahållen utstrålning. Han kan verka fundersam och beräknande vilket stämmer till viss del, men har en impulsivitet och otålighet som gör att handlingen ofta förbigår tanken. Här är han med sina korpar Hugin och Munin. Dessa har jag framställt som hans kraftdjur, verksamma i bakgrunden ännu inte så tydligt materialiserade. Oden har fortfarande mycket att lära, och har kanske ännu inte träffat Freja, som var av Vanir folket och den som lärde honom Seidr, en form av kraftfull trolldom.

Köp print

Prints