Sun and earth summer solstice

Sun and earth summer solstice

I Michael Conneelys " vision journey" Freya and Odir, får man möta Freja och uppleva den kärlek hon hyser för sin make Odir. De är så kraftfulla och vackra tillsammans evigt samnkopplade med solen, jorden och årstiderna. Här är min tolkning av deras möte under sommarsolståndets gryningstimma.

Köp print

Prints