Freya Mead cup bearer

Freya Mead cup bearer

Freya, som shaman vet hon allt om att resa mellan världarna. Med insikt i det mäktiga växtriket och dess hemligheter., är hon en given bärare av hornet med "drycken". Drycken som kan sätta dig i förbindelse med det gudomliga medvetandet och därmed sanningens klara ljus. Vetskapen om vilka plantor som har förmågan att förändra medvetande tillstånd, var också något hon delade med sig av till Oden.

Köp print

Prints