Freya connecting to the tree spirit

Freya connecting to the tree spirit

Freya, ett med naturen och dess ursprung. Med full insikt om växt- djur och mineral rikets materiella beskaffenhet, har hon också full tillgång till dess metafysiska upprinnelse. Förmågan att knyta an till alltings inneboende väsen, ande, bevisar hennes gudomliga natur. Hon är portalen mellan alla dimensioner som utgör universum.

Köp print

Prints