Freya Warrior for nature

Freya Warrior for nature

Det finns inga bevarade texter som beskriver Freya ute på slagfältet. Jag förställer mig att, om hon under krigstider trots allt behövdes i strid lät hon sig nog föras bort av växters dofter och visa sång, in i djupaste fridfulla skogen dit inga stridsrop når.

Köp print

Prints