Shamanism

Jag har utövat yoga många år och de senast sju åren har jag haft en Sadhana, genom studier vid  YogaMonks skolan i Göteborg/London. Sadhana betyder daglig andlig övning (daily spiritual practice). Att dagligen ägna tid åt övningar som påverkar både kropp och själ, fysiska yogapositioner, andningsövningar och meditation, kan positivt förändra hela ens tillvaro både den inre och den yttre.

Förundrad blev jag när jag kom att upptäcka att även så beskrivs Shamanismen av många. Shamanism kan ses som en andlig övning (spiritual practice) för läkning, för återupptäckande och bevarandet av kraft, för balans och för att stärka släktskapet mellan människa och natur.

Det är just vad som sker när man har en regelbunden stark Sadhana. Man förändras och allt runt om kring. Men det är inte en förvandling till något främmande utan tvärt om, ens sanna natur vill komma fram i dagen. Det är som en lök där skal efter skal faller bort tills den nakna löken återstår. Man kan likna skalen vid föreställningar, illusioner, inlärda beteenden och vanor.  När dessa faller bort blir det tydligare vem man verkligen är och vad man är ämnad att göra i detta livet.

Följande citat tolkar jag som en dylik transformation. Först en känsla av att komma ut i kylan, blottad och utelämnad men för att sedan upptäcka kraften av att i själva verket ha hittat hem.

When we get out of the glass bottles of our ego, and when we escape like squirrels turning in the cages of our personality and get in to the forrest again, we shall shiver with cold and fright but things will happen to us so we don't know ourselves. Cool, unlying life will rush in, and passion will make our bodies taut with power, we shall stam p our feet with new power and old things will fall down, we shall laugh, and institutions will curl up like brunt paper".
D.H. Lawrence
 

Efter några år av daglig Sadhana blev jag guidad att arbeta med ull på det kreativa sätt som jag gör nu. Jag säger guidad för det var helt otippat att jag skulle börja tova yogamattor och andra mattor som kommit att bli omtyckta i många olika samanhang. Jag trodde att jag skulle tova några fårfällar, men upptäckte snart att ullen blivit en del av mitt liv och många timmar i veckan spenderas med händerna djupt inflätade i ull, vatten och såpa.

Det som sedan hände var att jag fick kontakt med ullens ande, och den väckte en eld i mig att vilja veta mer om våra förfäder här i norr. Veta mer om seder och bruk i äldre tider, långt tillbaka, före kristnandet och in i den tid vi kallar forntid. Det fanns en tid när människa och natur var ett, och människan syn på naturen var att allt är besjälat: stenar, gräs, planeter, allt har ett medvetande och det är möjligt att kommunicera sins emellan. Animism, den ursprungligaste formen av andlighet, långt innan andlighet formades till religioner.

Att läsa om det här har varit givande och spännande. Att sedan inse att det finns människor som  idag utövar Shamanism, över hela världen och också här uppe i norr var viktig information.

Inom ett år hade plötsligt inte mindre än tre  utövare av Shamanism blivit mina lärare.

Först kom Annika Zilliacus. Verksam i Svenljunga. Hon visade mig hur man med hjälp av trummans hjälp kan resa mellan de olika världarna och komma i kontakt med kraften. Att träffa mitt kraftdjur var omtumlande och mycket värdefullt. www.zenself.se

Sedan kom Michael Conneely. Verksam på Irland, Sligo. Han lär mig runornas betydelse och magi. Vi har två pågående projekt tillsammans var av det ena är hans onlinekurs om nordiska gudar/ gudinnor som jag bidrar med illustrationer till. Läs mer under fliken Fornnordiska gudar/gudinnor. www.rune-path.com

Sedan kom Jonathan Horwitz, Åsbacka, Skåne. Utövare av shamanism sedan 40 år och med kurser över hela världen och regelbundet i Tokalynga i Halland. Med  honom följde en rad nya bekantskaper eftersom hans nätverk är så stort. www.shamanism.dk

Vart dessa nyvunna erfarenheter ska leda är ännu oklart. Resultatet så här långt är att jag känner mig mer hel som människa, och har hittat tillgång till en kraft som spänner över eoner av tid. Min kärlek till naturen har blivit starkare än den någonsin har varit. En insikt i hur vi människor i dag ska lyckas med att lösa miljöproblemen har väckts. Först läker vi oss själva, sedan kan vi läka jorden, naturen i den tid vi nu befinner oss i och de problem vi tampas med. Det blir svårt enbart genom intellektuella och rationella metoder. Det handlar om att väcka kärleken för naturen jorden, till liv i våra hjärtan. Shamanistiska metoder gör det på ett naturligt och självklart sätt. Ett familjärt sätt, skulle jag vilja tillägga, för dessa kunskaper finns lagrade i vårt cellminne och DNA. Sedan kommer allt att gå nästan som av sig självt...

Dr Leslie Greys ord  formulerar det jag försöker säga så bra:

"Shamanism is the oldest form of mind/body healing known to humankind...(it) is estimated to be at least forty thousand years old. It's been practiced perennialy by virtually all indigenous people up to today. The worldview of Shamanism is that health equals balanced relationships with all living things. When someone is ill, Shamanism attempts to restore power to them by putting them back to harmony with life. This Idea that all things are connected, while a very ancient concept, is also a concept for the future. At the drawn of the twenty-first century, as we teeter on the brink of global catastrophe, it is precisely a shamanistic worldview that is our gratest hope".

 Ur boken Earthwalks, for body and spirit.

Höken

Ett av mina kraftdjur har jag nyligen fått vetskap om är Höken. Hon hjälper mig att se livet och dess omständigheter från ett annat perspektiv. Hon kan hjälpa mig att se hela bilden, tack vare mer distans fast samtidigt med större skärpa.

 

 Det finns många olika sätt att se på shamanism och förståelsen av den är bred. Vill du veta mer? Läs gärna Jonathan Horowitz och Anette Höst beskrivning av den i texten nedan. Texten är hämtad från deras hemsida Shamanism.dk.

Shamanism and shamanic healing a short introduction

Shamanism is an ancient spiritual tradition and magical craft, used worldwide for healing, problem solving and for maintaining balance between humans and nature. Shamanism is not something that exists only among Indians and exotic peoples, as many believe. Also in Scandinavia traces of a shamanic tradition are found. Shamanism’s basic features are found worldwide, and all humans have the ability to practice shamanism.

The traditional shaman

Originally, the word shaman came from the Evenki people of Siberia. It means "the one who knows." A shaman is defined by how she or he works. Using rhythmic drumming, singing and ritual, the shaman experiences a shift in his consciousness (that is, what some people call trance), which allows her to travel to the spirit world. There, in the other reality, she meets with her spirit helpers and gets help and advice, which she brings back and uses in the physical world.

The shaman's worldview sees everything as imbued with life. Everything that has life also has spirit and power. Spirit and power are the links between all forms of life, between people, trees, animals, rocks, wind and water, earth and sky. It is the shaman's job to communicate with other life forms, sometimes mediating between humans and other creatures. This is always done in close cooperation with the shaman’s spirit helpers, whether they are guardian spirits in animal form or teacher-spirits. No spirits - no shaman.

In most cultures, the shaman's training is long and intense, and can be a lifelong process of initiation. The shaman’s jobs include being seer, healer, problem solver, taking care of the balance between humans and nature, and taking care of the balance between the living and the dead. Some shamans fulfill all of these tasks, while others specialize in only one or two. Both in traditional shamanic societies, and in modern context, the main task of the shaman is healing.

Shamanic understanding of power and healing

The term “power” is fundamental in the shamanic understanding of the universe and especially of health and disease. Here power should be understood in the sense of “energy”, not to be confused with “might”. For an organism to be healthy, physically and spiritually, it must be full of vitality, and powerful. If you are powerful, there is no place where disease can enter.

Traditionally, shamans understand that there are two main causes of illness. Either a person has something within him that should not be there (an intrusion of inappropriate power) or is missing something that should be there (power loss, or soul loss). The healing work is roughly divided into either regaining lost power or soul, or removing the unwanted power.

The symptoms of power loss may be that you become depressed or constantly become ill or get infections or everything goes wrong in life, what we sometimes call “bad luck.” In many shamanic societies these symptoms mean that you are not in contact with your guardian spirit or your power animal has left you. Healing consists therefore in finding the power animal or guardian spirit of the sick person and reconnecting them, or in some other way reuniting the person to the power of the universe.

Soul-loss

Another and more serious form of power loss is what shamans call “soul loss”. It is traditionally regarded as the main cause of many serious diseases. Soul-loss can happen when we are exposed to experiences or influences that are so painful that they are felt to be unbearable. A part of the soul then leaves us so the organism as a whole can survive, albeit incomplete. Partial soul loss is thus a functional survival mechanism, which only becomes problematic when the lost soul will not or cannot come back.

Soul-loss means that we can not feel ourselves, our body, our emotions. It is as if one sees his life from the outside. Other symptoms include memory loss or the irresistible urge to fill the hole in your soul with substitutes for life, for example drugs or alcohol.

The shamanic treatment is to find the lost soul and bring it home again, thus uniting the sufferer with everything the soul left with. For some this integration requires effort and support which the shaman can also help with.

Shamanic treatment today

A contemporary shamanic practitioner works, in principle, like traditional shamans have done in other cultures for centuries. But our practice here and now is obviously influenced by our own culture. Because every shamanic practitioner works with and is trained by his own spirit helpers, there may be individual variations in treatments. Everyone has their specialties or areas of work they do best.

Once the practitioner has heard how the problem manifests itself in someone’s daily life, she consults with her spirit helpers to get their view of the situation and diagnosis, and to find out what to do. For that she uses drumming, singing, and making a ritual journey to the world of the spirits. The actual healing work is performed together with her spirit helpers and will happen in a changed state of consciousness.

Shamanic counselling

In addition to these traditional ways of working, today we also have shamanic counselling. This is a modern counselling method that is based on classic shamanism, but in this case the “client” becomes his own shaman and his spirit teachers become the counsellors. Under the guidance and support of the experienced shamanic counsellor the "client" shifts to shamanic consciousness and journeys to the spirit world with his own mission. The purpose may be, for example, to get in touch with his own spiritual power, or to find his way through a personal life crisis, or receive advice on some practical issue.

These are some of the basic ways shamanic assistance and healing is practiced today. These ways are not to be confused with psycho-therapy or psychological or medical treatment. The shaman realizes that we are not isolated units and works to re-establish the links to the power of the universe.

The Scandinavian Center for Shamanic Studies offers workshops in Shamanic Healing and Soul Retrieval.

You can read more about soul retrieval work in the article Coming Home: the Shaman’s work with Soul Loss and Soul Retrieval.