Öronakupressur NADA

 

Tid ca 30 min

Pris: 480 kr. Vid återkommande besök går det bra att köpa 3-kort eller 5-kort till reducerat pris!

Betalningar och köp av flergångskort görs på plats Friskvårds och Rehab centret i Odd Fellowgården i Lerum.

Boka här

 

NADA är en standardiserad form av öronakupressur som behandlar fem specifika punkter i örat.
Det är en enkel reflexlära som utgår ifrån teorin att varje kroppsdel och organ har en motsvarande punkt i örat och att man kan påverka smärta och funktion genom att behandla punkten i örat.

Man kan behandla med eller utan nålar. Jag arbetar med akupressurformen och använder inte nålar.

De kul/frö-plåster som används är en liten kula eller frö, som fästs över punkten med ett litet plåster. Det är en fördel för dem som är nålrädda. En annan fördel är att de sitter kvar i flera dagar, ibland veckor, så om behandling behöver upprepas sker det med längre mellanrum. Du kan även själv stimulera punkten flera gånger dagligen genom tryck på kulplåstret och för att öka effekten.
Ursprungligen användes dessa punkter för att hjälpa människor med svåra beroenden(alkohol och droger) med imponerande resultat. Men de har en övergripande förmåga att skapa balans där obalans finns som orsakats av tex stressrelaterade problem. Tillstånd som visat sig svara bra på behandlingen är smärta, oro, depression och sömnbesvär.
Dessutom kan punkterna som används vid NADA (Sympaticus, Shen Men, njure, lunga och lever) med fördel användas under hela graviditeten.
Jag erbjuder NADA akupressur med fröplåster som egen behandlingsform eller som del av massagebehandlingen utan extra kostnad(när behandlingen är 60 min eller längre).

Vid en Nadabehandling ingår samtal om man vill, sättning av fröplåster samt  the och en stunds avkoppling.

NADA används sedan många år i stora delar av världen på stressmottagningar, vårdcentraler, behandingshem, kriminalvård, beroendevård och PTSD-mottagningar.

Följande effekter har uppmätts vid NADAbehandling, dessa effekter har visat sig långvariga vid  återkommande behandling på ca 10 tillfällen.

- Stresshormonet kortisol sjunker i blodet

-Endorfiner frisätts vilket dämpar smärta och höjer humöret

-Serotonin ökar vilket påverkar sömn, vakenhet, humör, aptit, lugn och ro.

- Dynorfin, som är ett smärtstillande hormon, ökar. 

- Dopamin ökar. Reglerar motorik, vakenhet, glädje och motivation

- Signalsubstansen GABA ökar vilket dämpar oro och ångest.

- Ämnesomsättningen påverkas positivt.

-Lugn- och ro hormoner ökar

Effekten av behandlingen kan märkas upp till 9 månader( när man tagit flera återkommande behandlingar på upp till tio ggr)!

"Keep it simple so complicated things can happen" (Michael Smith)

Michael Smith är den person som varit avgrande  för NADA att spridas från USA till över 70 länder. Det var i USA som man först började använda metoden inom missbruksvården.